Teologická korespondenční škola Koinonie Jan Křtitel

Informace

ETAPY

Studium Teologické korespondenční školy je rozděleno do tří etap (viz níže)

ZKOUŠKA

Každá etapa je zakončena písemnou a ústní zkouškou

DIPLOM

Po úspěšném absolvování všech tří etap student obdrží diplom

DOPISNÍ FORMA

Zásilka obsahuje studijní materiál se zadáním úkolů, opravené úlohy předchozí lekce a ofrankovanou obálku

NÁPLŇ STUDIA

I. etapa – LITURGIE A SLAVENÍ

1. lekce: Liturgie a její význam
2. lekce: Dějiny liturgie – první část (starověk)
3. lekce: Dějiny liturgie – druhá část (středověk)
4. lekce: Dějiny liturgie – třetí část (novověk)
5. lekce: Dějiny liturgie – čtvrtá část (současnost)
6. lekce: Liturgie jako památka
7. lekce: Liturgie jako ekleziální úkon
8. lekce: Liturgie a paraliturgie

II. etapa – TEOLOGICKÉ OTÁZKY I

9. lekce: Teologie – význam a účel
10. lekce: Tajemství Boha
11. lekce: Tajemství Ježíše Krista
12. lekce: Tajemství Trojice

III. etapa – TEOLOGICKÉ OTÁZKY II

13. lekce: Tajemství církve
14. lekce: Tajemství člověka
15. lekce: Svátosti – církevní znamení spásy
16. lekce: Kristus a jiná náboženství

Platba

•Příspěvek na úhradu nákladů činí měsíčně 190 Kč (pro členy Koinonie 160 Kč)
•Poplatek je možné uhradit jednorázově či v měsíčních splátkách, a to buď v hotovosti, nebo složenkou typu A či C, nebo bankovním převodem na účet České spořitelny 2491734349/0800
•Pokud se rozhodnete pro úhradu formou měsíčních splátek, bude vám každá nová lekce zaslána až po uhrazení lekce předchozí
•V případě převodu peněz bankou či poštou můžete využít těchto údajů:
  •číslo účtu: 279886573/0300
  •název účtu: Koinonia Giovanni Battista — Koinonia Jan Křtitel
  •název banky: ČSOB (Sedláčkova 26a, Plzeň 305 05)
  •SWIFT/BIC: CEKOCZPP
  •měna účtu: CZK
  •konstantní symbol: 0308 (není však již třeba uvádět)
  •variabilní symbol: uveďte svoje datum narození ve formátu DDMMRR, kde DD je den, MM měsíc a RR poslední dvojčíslí roku Vašeho narození (tzn. pokud jste se narodil/a např. 1.3.1975, bude variabilní symbol 010375)
  •avízo: TKŠ
  •adresa (majitele účtu): Koinonia Jan Křtitel, Budilovo nám. 1, 321 00 Plzeň-Litice

PŘIHLÁŠKA